Sơ đồ tổ chức
                                                    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
                     
         

Châu Văn Hồng

(Hiệu Trưởng)

       
               
                     
                     
       

Bành Tấn Phú

(Phó Hiệu Trưởng)

       
 
 
             
                     
                     
T1   T2   T3   T4   T5   TVP
Bùi Thị Thúy Ái (TT)   Bùi Thị Bé (TT)   Phan Thanh Nga (TT)   Phạm Văn Tài (TT)   Nguyễn Thanh Bình (TT)   Nguyễn Thành Thống (TTVP)
Hà Ngọc Thu    Trần Thị Phượng   Trần Văn Hùng   Thái Thị Dúng   Nguyễn Văn Ngoan   Nguyễn Thị Kiều Trang 
Nguyễn Đoàn Diễm Trang   Trần Thị Bạch Tuyết   Phan Thị Ngọc Thêm   Phan Văn Thanh   Võ Văn Thân   Phạm Thị Huyền
Nguyễn Thị Thu Vân   Phạm Thị Kim Chi   Nguyễn Thị Trang   Lâm Thị Diễm   Nguyễn Thị Thúy Lan (TP)   Võ Kim Tươi
    Trần Thị Bé Đẹp       Nguyễn Thị Mộng Linh (TP)   Nguyễn Văn Minh   Huỳnh Văn Diệp
    Đặng Thanh Tâm       Nguyễn Xuân Phương Ngọc   Phương Hiếu Thiện   Võ Thị Kim Ảnh
            Nguyễn Thị Anh Thư   Huỳnh Thị Mộng Tuyền