Chi tiết tin
Quay lại

THAM QUAN DÃ NGOẠI

Ngày 14/06/2016, 14:26
Các hoạt động tham quan dã ngoại được thường xuyên tổ chức cho các em học sinh của trường dưới nhiều hình thức khác nhau

  • Tham quan các danh lam thắng cảnh

   • Tham quan các trường Đại học tại Việt Nam

   • Cắm trại cho học sinh cuối cấp
 

admin