Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN DỊCH VỤ BÁN TRÚ

Ngày 30/08/2016, 15:37

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU TIỀN DỊCH VỤ BÁN TRÚ

 

Căn cứ vào công văn chỉ đạo  số 383/PGD ĐT ngày 18/8/2016 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016-2017;

Được sự thống nhất trong cuộc hợp giữa BGH trường với tất cả PHHS  có đăng ký học bán trú;

Thống nhất mức thu dịch vụ bán trú như sau:

1. Thuê mướn bảo mẫu, nấu ăn, tạp vụ, bảo vệ, y tế, kế toán, GV dạy Tiếng Anh buổi chiều và ban lãnh tổ chứclớp bán trú: 160.000 đồng /1HS/1 tháng

2. Mua sắm dụng cuả nhân cho từng học sinh: 200.000 đồng/ 1HS/năm

3. Tiền ăn hàng ngày: 20.000 đồng/ ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức dịch vụ : 6/9/2016

- Qui định thời gian nộp tiền:

+ Mục số 1, số 2 : Thu đầu năm ( bắt đầu từ ngày 29/8/2016)

+ Mục số 3: Thu vào ngày thứ sáu hàng tuần ( có thể thu cả tuần, cả tháng hoặc cả năm – tùy theo yêu cầu của PHHS)./.

                                                                                              BGH
Châu Văn Hồng