Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 11/07/2018, 09:04

Ban Giám Hiệu trường TH Nguyễn Hữu Cảnh thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019. 

1. Trẻ lớp 1có độ tuổi sinh năm 2013.

Hồ sơ gồm:

- Hộ khẩu Poto

- Giấy khai sanh (bản sao)

- Giấy chứng nhận HTTTMN 5 tuổi

- Bảo hiểm y tế (Poto)

- Đơn xin nhập học

Châu Văn Hồng