Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH SỬ TRƯỜNG

Ngày 12/09/2016, 09:15

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HỮU CẢNH

 

- Tọa lạc tại: Khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn.

- Năm thành lập: 1970

- Tên trường qua các giai đoạn: Trường Tỉnh Hạt Thới An (1971-1975). Trường Trần Kỳ Trân (1976-1981). Trường cấp II Thới An 1 (1982-1985). Trường Thới An 4 (1986-1990). Trường tiểu học Thới An 2 (1991-2009). Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh ( 2010- đến nay).

- Hiệu Trưởng qua các giai đoạn: Huỳnh Hà Liên (1971-1972). Ngô Văn Vĩnh (1972-1975).

Nguyễn Văn Thơm (1975-1976). Trịnh Việt Hưng (1976-1977). Nguyễn Đình Huề(1978-1981). Nguyễn Ngọc Thanh (1982-1985). Bùi Thiện Sĩ(1985-1986). Tiêu Kim Tuyết (1986-1990). Lê Thị Bảy (1991-2003). Phan Thị Ngọc Ánh (2004-2012). Trần Thị Nương Chiều (2012-2014). Châu Văn Hồng (2015 đến nay).

Thành Tích: Bằng khen Bộ (2005). Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc (2000-2005). Tập thể lao động tiên tiến suất sắc (2013-2015).

Nguyễn Thành Thống