Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN THỨ 2 THÁNG 8 NĂM 2016

Ngày 30/08/2016, 07:50
LỊCH HOẠT ĐỘNG BGH

Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh

LCH CÔNG TÁC ( Tuần 2)

Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 01/9/2016

BAN GIÁM HIỆU

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

GHI CHÚ

Thứ Hai  29/8/2016

- Trực lãnh đạo

- Dự tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại Sở GD

 

- Phú

- Hồng

 

 

 

Thứ Ba  30/8/2016

- Trực lãnh đạo

- Tiếp đoàn kiểm tra  của Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Phường

- Phú

- Hồng

 

 

 

Thứ Tư

31/8/2016

 

- Trực lãnh đạo

- KIểm tra tình hình học sinh ra lớp đầu năm.

- Họp Lãnh đạo tổ chức bán trú

- Phát hành thư mời Khai giảng

- Hồng

- Phú

 

- Hồng + Phú

- Hồng

 

Thứ Năm

01/9/2016

 

- Trực lãnh đạo

- Nhận bàn giao CSVT, thiết bị 8 phòng học.

- Phân công trực lễ 2/9

- Hồng

- Hồng+Phú

 

- Hồng

 

Thứ Sáu

02/9/2016

 

- Trực lễ  Quốc khánh

+ Sáng

+ Chiều

 

- Hồng + Minh

- Phú + Huy

 

Thứ Bảy

03/9/2016

 

- Chỉ đạo Chỉ đạo Chuẩn bị khi giảng.

- Chỉ đạo việc sắp xếp chuẩn bị tổ chức dạy học phòng mới.

- Hồng

 

- Phú

 

 

                            Thới An, ngày 29 tháng 8 năm 2016

                                                           

 

 

 

                                                  Châu Văn Hồng

 

Nguyễn Thành Thống