Chi tiết tin
Quay lại

KẾ HOACH TỔ VĂN PHÒNG

Ngày 14/10/2016, 08:56

         PHÒNG GD-ĐT Ô MÔN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH           Độc lập- Tự do – Hạnh phúc.

Số: 34/ KH-TVP                                              Thới An,  ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC: 2016-2017

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          - Tổ Văn phòng đươc thành lập theo quyết định số: /2016 . Hiệu trưởng ký ngày 06 tháng 09 năm 2016.

          - Tổ văn phòng gồm có : 6  thành viên  trong đó nữ 4.

                   + Biên chế: 4

                   + Hợp đồng: 2

  • Đảng viên: 2 nữ 1

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ - Công việc

1

Nguyễn Thành Thống

TT

Làm công tác PC

2

Nguyễn Thị Kiều Trang

Thành viên

CB Thư viện

3

Võ  Kim Tươi

Thành viên

YT+Thủ quỷ

4

Phạm Thị Huyền

Thành Viên

Kế toán

5

Nguyễn Kim Ảnh

Thành Viên

Tạp vụ

6

Huỳnh Văn Diệp

Thành viên

Bảo vệ

 

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ- PHƯƠNG CHÂM CỦA TỔ:

1. Chức năng:

Giúp Ban giám hiệu tổ chức điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính trong phạm vi tổ VP. Tổ chức giao dịch hành chánh, trao đổi thông tin giửa BGH với các đoàn thể.

          2. Nhiệm vụ:

          - Lập kế hoạch chung về các mặt công tác của Tổ. Theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch.

          - Tổ chức đánh máy tài liệu phục vụ cho công tác họp hội.

          - Quản lý con dấu của trường.

          - Xử lý công văn đến và công văn đi.

          3. Phương châm:

          - Tiếp tục củng cố giữ vững công tác PCGD-CMC.

          - Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua phấn đấu giữ vững chỉ tiêu của tổ và cố gắng đạt được nhiều thành tích mới.

          - Học tập và làm theo tấm gương “Đạo đức Hồ Chí Minh”

          - Xây dựng kế hoạch tổ, kế hoạch từng bộ phận theo từng tuần, tháng , năm học.

          - 100% tổ viên thực hiện tốt chế độ làm việc theo tinh thần Hội Nghị CBCC năm 2016-2017.

          -100% tổ viên đảm bảo chế độ báo cáo thông tin chính xác. Thiết lập các loại hồ sơ sổ sách theo qui định.

          - Sử dụng tốt máy vi tính, truy cập In ter net.

          - Mỗi thầy cô giáo là một gương đạo đức, tự học, sáng tạo.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN:

  1. Công tác PCGD-CMC:

- Tiếp tục củng cố giữ vững công tác PCGD-CMC.

          - Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua phấn đấu giữ vững và cố gắng đạt được nhiều thành tích mới.

          2.  Tài vụ kế toán – Văn thư:

          - Thực hiện tốt công tác thu chi tài chính.

          - Đảm bảo đúng chế độ chính sách cho CBGV-CNV.

- Tham mưu tốt với BGH về công tác tài chính.

- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ khoa học.

- Lập đầy đủ sổ sách theo dõi công văn đi – đến.

          - Thu chi đúng nguyên tác tài chính.

          - Kiểm kê tài sản định kỳ.

- Theo dõi nâng lương định kỳ CBGV-CNV.

          - Lập đầy đủ hồ sơ kế toán cập nhật chứng từ.

- Theo dõi quản lý các tài sản trong nhà trường cập nhật tài sản mới mua sắm vào sổ tài sản.

- Tham mưu  mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị dạy học.

3.Y tế - Thủ quỹ:

- Tham mưu mua trang bị phòng y tế đáp ứng yêu cầu  của học sinh.

- Chú trọng nguồn nước uống đảm bảo sức khỏe HS.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Thành lập ban chỉ đạo y tế học đường.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS.

- Giáo dục sức khỏe về An toàn thực phẩm.

- Lập kế hoạch thu chi các nguồn thu xã hội hóa.

- Tham mưu giải quyết hồ sơ miễn giảm.

- Mua sắm trang thiết  bị phục vụ văn phòng (kéo ,dao, giấy , bút…..)

- Công khai tài chính theo từng quý học kỳ.

- Theo dõi các khoản tiền thu từ công tác xã hội hóa.

- Tham mưu với lãnh đạo để thực hiện tốt công tác y tế học đường.

 

 

 

4. Thư viện:

- Tiếp tục bổ sung các loại sách.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý sách.

- Tham mưu với BGH tăng cường tổ chức tốt các hoạt động của thư viện.

- Tham mưu với BGH bổ sung sách và trang thiết bị cần thiết cho thư viện theo chương trình đổi mới của Bộ.Các tài liệu chuẩn kiến thức kỷ năng, sách tham khảo…nhằm đáp ứng đầy đủ cho công tác giảng dạy  của giáo viên và phục vụ tốt cho Bạn đọc “nhí”.

- Điều tra sách giáo khoa trong HS và cho HS khó khăn mượn sách nhằm đảm bảo 100% HS có đủ sách giáo khoa để học.Phát huy tác dụng của tổ CTV thư viên.

- Cập nhật tư liệu các bài trích trong báo, tạp chí ..Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa thư viện.

- Tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cho GV và HS.

- Thực hiện việc kiểm kê, thanh lý sách củ. Lưu giữ các hóa đơn biên bản.

5. tạp vụ:

  1. Hàng ngày:

- Đầu buổi: Kiểm tra hệ thống nước nhà vệ sinh, nước uống tiệt khuẩn ( bơm nước, mở các hệ thống khoá nước).

- Làm vệ sinh các khu vực : khu vệ sinh, cầu thang, hành lang, các phòng hiệu bộ, sân trường.

* Lưu ý : Hàng ngày phải lên kế hoạch hoạt động cụ thể ( lịch hoạt động) và được tổ trưởng duyệt.

b. Hàng tuần:

+ Thường xuyên lau kiếng các phòng ban làm việc, khu vực mình phụ trách.

+ Lau tường nhà vệ sinh 1 lần/ tuần.

+ Một tuần / 1 lần tổng vệ sinh dọn dẹp toàn bộ khuôn viên trường.

c. Hàng tháng:

          + Quét mạng nhện các phòng, hành lang, trần nhà.

          + Rửa, lau bình bông, bàn làm việc ở phòng, khu vực mình phụ trách.

6.Bảo vệ:

- Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tốt tài sản nhà trường.

- Trực đảm bảo đúng thời gian, theo dõi báo cáo với Nhà trường các tài sản như: Bàn ghế, rào, điện nước … bị hỏng kịp thời sửa chửa.

- Phục vụ nước uống kịp thời.

IV: PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN CỦA TỔ:

- Hoạt động của tổ văn phòng là giải quyết nhanh gọn kịp thời và chính xác không gây phiền hà.

IV. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TỔ:

- Hoàn thành tốt công tác PCGD- CMC năm 2015.

-Tham mưu tốt với BGH, các đoàn thể trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bộ phận thư viện kết hợp với GV bồi dưỡng cho HS thi tuyên truyền giới thiệu sách.

      Người lên kế hoạch

Duyệt của BGH                                                      TT

 

 

       

 

          

            Châu Văn Hồng                                    Nguyễn Thành Thống

Nguyễn Thành Thống